Szia, kíváncsi Olvasó!

Ez itt a Matrózblog:
random gondolatok életről, hitről, tanulásról, meg minden másról. Hat gyerekkel, meg egy kutyával. Otthon élve, otthontanulva.

"Amíg kicsi vagy, ösztönösen csábít az ismeretlen TUDÁS nyílt vize. Otthon nincs iskola, csak te és a nyílt víz ... Minden a TIÉD lehet, amit befogadsz belőle!"


Üdv itt:

Eszti
_____________________________________________________


2012. január 5., csütörtök

Evolúció, tudomány, Biblia (egy újabb marathoni poszt)


Keresztény                      Evolúció

Az előző poszthoz sokan hozzászóltatok és jó kis eszmecsere tudott kialakulni, aminek nagyon örültem. Az egyik utolsó hozzászólás MP-től érkezett, aki sok ellenvetést megfogalmazott a hatnapos teremtéssel és a Biblia szó szerinti értelmezésével kapcsolatban. Úgy hiszem, olyan gondolatokat hoz elő, amelyeken el kell gondolkoznunk, és amelyekre nekünk, hívőknek tudnunk kell értelmes válaszokat adni. Isten Igéje megáll a tudomány mérlegén, és nincs mit szégyellnünk rajta. Gondolatébresztőnek szánom az alábbiakat. Biztatlak, hogy te is szólj hozzá, ha van véleményed a témáról!

"Elolvastam a bejegyzést, megnéztem az első előadás első 40 percét, beleolvastam pár hozzászólásba...

Az előadás fizikája hagy némi kívánnivalót maga után. Csak két szórakoztató pont: a perdületmegmaradás, mint az ősrobbanás cáfolata (ti. az ellentétes irányban forgó galaxisok miatt). Ezek szerint az előadó nem tudja, hogy a perdület vektori mennyiség (speciálisan előjeles). A másik a termodinamika 2. főtételének felírása nem termodinamikai rendszerekre. Szomorú, hogy ilyenek taníthatnak természettudományt középiskolában. De hát Magyarországon sem jobb a helyzet.

Ami az evolúció tudománytalanságát illeti, az előadó simán letagad igenis létező bizonyítékokat; illetve azzal hiányolja őket, hogy nem tudjuk napi szinten megfigyelni, csak az általa 6. típusba osztott fajtaszintű evolúciót. Ha valaki esetleg nem tudná, a napóleoni háborúkat sem tudjuk napi szinten megfigyelni. Akkor most az is áltudományos, amit a történelem órán erről hallottunk?


Ezek a marhaságok elég komolytalanná teszik az előadót. Lehet, hogy az első 40 perc után szintet lép, de én addigra meguntam. Ha valaki ezt végighallgatta, megköszönném, ha megmondaná nekem, mely részt nem szabad semmiképpen sem kihagyni.

Valahol láttam fenn egy ilyet: ,,Egy kicsit jobb lenne a helyzet, ha nem kizárólag az evolúció lenne a tankönyvekben, hanem belekerülne pl. a teremtés is. Merthogy az legalább nem mond ellent a tudományos bizonyítékoknak...'' Mármost a teremtés általában, vagy a bibliai teremtéstörténet? Tudományosan teljesen elismert vizsgálatok (pl. szén-izotópos mérések) simán kormeghatároznak sok tízezer éves fosszíliákat, tehát a Föld (és rajta az élet) 6000 évesnél biztosan idősebb, akár teremtetett, akár evolválódott rajta az élet. (És ez attól függetlenül igaz, hogy az adott maradványt emberinek vagy állatinak tekintjük.)

Tudomásul kell venni két dolgot. Az egyik az evolúció jelenléte, nemcsak a fajon belülié, de a fajok átalakulásáé is. Hogy ez önmagában mennyiben magyarázat az élővilág (benne az ember) kialakulására, az már lehet vitatéma; de maga az evolúció körülbelül annyira alátámasztott, mint a gravitációs törvények. A másik pedig az, hogy csupáncsak egy hibás vallási beidegződés következtében akarjuk mindenáron megtámadni Darwin felfedezését (amely, ha már a gravitáció szóba került, Newtonéhoz hasonló nagyságú áttörésnek számít a tudománytörténetben).


A hibás vallási beidegződés pedig a Biblia szó szerinti értelmezése, ami egyszerűen abból a hitéleti igénytelenségből fakad, hogy míg a profán tudományokban (matematika, természettudományok, nyelvek, történelem stb.) komolyan fejlesztjük magunkat évtizedeken át, addig a hittudományunk megmarad egy ötéves gyerek szintjén (csodálatos látvány a képes Bibliában Noé bárkája, amint az állatok sereglenek befelé), és hit elleni támadásnak vélünk minden olyat, ami csupán annyit mond, hogy ne vedd szó szerint. Főleg ne Mózes 1. könyvét, ami tele van jelképekkel. Egy apró érdekesség például: Isten nem teremt vizet. Akkor az most honnan van? A szó szerint vétel egyébként már azért is problémás, mert a különböző fordítások (sőt, ókori zsidó átiratok) is különböznek.

Mindezeknek persze tekintélyes irodalma van, könyvtárakat töltöttek meg magyarázatokkal és értelmezésekkel olyan emberek akik azért rengeteget tudtak a Bibliáról. Például olvasták eredetiben: görög, héber, arám nyelven a megfelelő részeket. Tudták a történetüket: a keresztények 99%-a azt sem tudja, mikor keletkezett a Teremtés könyve (jó persze, a wiki és a google gyorsan segítenek). Ismerték a szerkesztésüket: Izajás könyve például több különböző történet (több különböző Izajással) összeszerkesztve, főszereplő próféták azonosítva. Ja, és ezek a biblikusok nem ateisták, akik mindent azért találnának ki, hogy a Szent Könyv hitelességét aláássák, hanem püspökök, szerzetesek, lelkészek.

Összefoglalva:
1. Az evolúció igenis bizonyított tudományos jelenség.
2. A Biblia (különösen a Teremtés könyve) szó szerinti értelmezése tarthatatlan.

Üdv,
MP"


Kedves Mp!

Az előadó nem tagad le evolúciós bizonyítékokat, hanem egyenként szétboncolja valamennyit, és bemutatja, hogy miért nem releváns egyik sem.

Kent Hovind több száz előadást és vitát tartott egyetemeken világi professzorokkal. Nyilván mindkét oldal máshogyan emlékszik ennek sikerére, és nem is feladatom annak eldöntése, hogy akkor most melyikük állítása a helytálló, de az tény, hogy nyilvános szereplései nagy port kavarnak. Ettől még nem lesz automatikusan igaz, amit mond, de meghallgatásra és komolyabb utánajárásra, mit is állít, mindenképpen érdemes. Lehet, hogy nem látsz át mindent az elméletében, sőt, az is lehet, hogy nincsen mindenben igaza, de azért nem biztos, hogy mindent sületlenségnek kell értékelni, amit mond. Az általad feltett kérdésekre a válaszok többnyire megvannak az előadásokban. Már csak ezért is érdemes lenne végignézni, még, ha nem is tudsz egyetérteni vele.

A napóleoni háborúk példáját említetted, de az nem illik ide. Gondolom a történelmi eseményekre vannak történelmi bizonyítékok: a történelemtudomány feladata ezek felkutatása és a nagyközönség elé tárása (ennek ellenére tudjuk, hogy vannak olyanok, akik pl.: a holokausztot is tagadják, pedig rengeteg történelmi bizonyíték van rá).

Senki sem állítja, hogy ha nem tudunk napi szinten megfigyelni valamit, akkor az tudományosan nem lehet bizonyított. Az előadó csupán annyit állít, hogy fajátalakuláshoz hasonlót sohasem figyeltek meg a természetben, tehát a 6. típusú evolúciót teljesen alaptalan kiterjeszteni. Nem következik belőle a fajok közötti evolúció.

Az általad idézett mondatot arról, hogy a tankönyvekben a tudományos kezdetverziót kellene tanítani, ami nem az evolúció, hanem a teremtés, én írtam, és a bibliai teremtéstörténetre utaltam, nem úgy általában a teremtéstörténetre.

Amit pedig "tudományosan teljesen elismert vizsgálat"-ként említettél, pl.: a szénizotópos vizsgálat, azt nem igazán lehet tudományosan objektívnek nevezni. Nagyon behatárolt a tartomány, amelyben kort lehet vele meghatározni: csupán ezeréves nagyságrendben használható. Sok tényezőtől függ a C14 légköri mennyisége, ez pedig befolyásolja az élőlények későbbi radiokarbonosan meghatározott korát. Korábban nem ismert szabálytalanságok is megfigyelhetőek, vagyis sok olyan ismeretlen változó van, amelyek miatt nem ad biztos eredményt. Éppen ezért pl. a régészek nem is tekintik abszolút megbízhatónak. (Ők egyébként letűnt korok tárgyainak kormeghatározásához használják.)

A Kérdések a kezdethez c. könyv írói a témával kapcsolatban ezt írják:

"... az özönvíz bizonyára alaposan felborította a szénháztartást. Az áradás hatalmas mennyiségű szenet temetett be, ami kőszénné, kőolajjá stb. alakult és csökkentette a bioszféra C12-tartalmát (...). Levonhatjuk a következtetést: A C14 és a C12 aránya a növényekben, állatokban és a légkörben az özönvíz előtt bizonyosan kisebb volt, mint ma. Amíg ezt az effektust (...) nem veszik figyelembe, és a kormeghatározást ennek megfelelően nem korrigálják, az özönvíz során keletkezett kövületek radiokarbonos kormeghatározása a valóságosnál lényegesen régebbi korokat fog eredményezni."

Egy lelet vizsgálati kora a radiokarbonos kormeghatározás szerint nagyon alacsony és magas értékeket is kiadhat. Ilyen esetekben a vizsgálatot végző szakemberektől függ, hogy mely vizsgálati eredményeket vetik el, és melyeket fogadják el a hivatalos kornak (nyilván a földtörténeti korokhoz fogják hozzáigazítani). Ha nincsen objektívebb mérce, amivel a lelet radiokarbonos korát ki lehet számolni: ha az evolúcióhoz igazítva emberek döntik el, hogy a kapott értékek közül melyik kor nem lehet a lelet valódi kora, akkor azt én nem tudom egzakt tudománynak nevezni.

Előfordul olyan is, hogy ugyanannak a leletnek az egyik részét lényegesen idősebbnek mondják, mint a másikat (mamut farkát és a lábát). Volt olyan eset is volt, amikor az érték 300,000 év +/- 300,000 jött ki. Na, ez meg már a vicc kategória...

A "sok tízezer éves fosszíliákat" pedig ne keverjük a több millió és milliárd évekkel. A kettő nagyságrendekkel eltér, s így ez éppen nem az evolúciót támasztja alá, aminek sehogy sem lett volna elegendő sok tízezer év.

A kb. 6000 év bizonyos, nem a millió évek. Az evolúciós eszme folyamatosan változik: folyton igazítanak rajta, folyton megtalálni vélik a hiányzó láncszemet, amiről aztán később mindig bebizonyosodik, hogy az nem is az volt - hát tovább keresnek. A teremtés és a 6000 éves föld elmélete az évszázadok alatt semmit nem változott: a tudomány mai állása a maga bizonyítékaival is ezt a személetet támasztja alá.

Más kérdés persze, hogy sokan vannak, akik nem örülnek annak a gondolatnak, hogy Isten létezik, és Ő teremtett mindent. Közülük jó páran mindent megtesznek azért, hogy elzárják a nyilvánosság elől azokat a leleteket és egyéb bizonyítékokat, amelyek alapjaiban rengetik meg az evolúciós szemléletet. Ezért is tudunk ezekről olyan keveset.

Ha találnak egy úgymond hiányzó láncszemet, akkor attól azonnal hangos lesz a média. De, amikor kiderül, hogy ja, mégsem az volt, arról már nem hallunk. Mert, ha valami nem erősíti meg az evolúciót, akkor arról jobb hallgatni, nehogy az úgynevezett tudományban és az úgynevezett tudósokban is megremegjen az ember hite. A vallás azért van, hogy haragudjunk rá, a tudomány meg azért, hogy felülkerekedhessünk a valláson és eljátszhassuk, hogy mi vagyunk Isten.

Meg lássuk be: az emberiség művelt részét igen rosszul érintené, ha tudományosan is bizonyítást nyerne, hogy nem a magunk erejéből jutottunk el az egysejtűből oda, ahol most vagyunk, hanem van Valaki, akinek az alkotása vagyunk, és Ő mindig is nagyobb volt nálunk. Ez nem felel meg a magunkról alkotott képnek.

Az evolúció valójában nem tudomány, hanem vallás, mivel ezt az elméletet tudományosan bizonyítani nem lehet. Így, ha ezt a világnézetet akarod elfogadni igaznak, akkor abban hinned kell...

Van egy másik előadás, amelyet a saját területükön kutató neves szaktekintélyek nyilatkozataiból állítottak össze. Ezeknek az embereknek az alátámasztott állításai alapján az evolúció nem tartható nézet a mai tudományos ismeretek fényében. Darwint magát is többször idézik. Az ő korában, amikor a nagy sikerű művét kiadták, még nem voltak ismertek a sejt alkotórészei: úgy gondolták, hogy az egész csak plazma. Ma, amikor a DNS-ről, a fehérjékről, más hihetetlenül apró szerkentyűkről is tudomásunk van, már nem állja meg a helyét a evolúciós nézet. Hiszen az evolúció szerint egy módosulás megjelenése csak abban az esetben öröklődne tovább, ha annak evolúciós előnye lenne.

Ezek az apró részek azonban, csak akkor jelentenek evolúciós előnyt, amikor már teljesen ki vannak fejlődve. Nem fejlődhetett lassú folyamat eredményeképpen, mert az evolúció kiszelektálta volna a még nem működő sejtmódosulásokat, mielőtt azok valami összetett módosulássá állhattak volna össze. Ha nem rögtön az elején tökéletesen működőképes formában volt meg pl. a módosult DNS-lánc, tüdő vagy szaporító-szervrendszer, akkor az evolúció, mint haszontalan, evolúciós előnnyel nem rendelkező részt, nem örökítette volna tovább. Ha nem örökíti tovább, akkor nem tud fejlettebbé szerveződni. Tehát, a fokozatosság elve és a természetes szelekció egymással ellentétesen hatnak, ami lehetetlenné teszi bármiféle kezdetleges szervrendszer komplexebbé válását. Maga az evolúció az akadálya az evolúciónak. Nem a bibliai teremtéstörténet elfogadása a vakhit, hanem az a vakhit, ha a tudományos bizonyítékokat elvetve valaki mégis az evolúcióban hisz. (Ha érdekel az előadás, nézd meg - mindössze 70 perces.)

Soha, senki sem figyelt még meg fajátalakulást. Soha. Így tudományosan minimum alaptalan erre hivatkozni.

Nem igaz, hogy az evolúció körülbelül annyira alátámasztott, mint a gravitációs törvények: hiszen az evolúcióra egyetlen bizonyíték sincs. Vannak leletek, amiket megtalálnak, és aztán valahogyan megmagyarázzák őket - világnézetüktől függően evolúcióval vagy másképp. De kétséget kizáró bizonyíték az evolúcióra nincs (nyilván nem is lehet). Viszont van nagyon sok tudományosan megmagyarázhatatlan kérdés, amellyel az evolúciós elmélet hívei nem tudnak mit kezdeni, ellenben a teremtéssel meg lehet magyarázni. Pl. korabeli építmények, amelyek építési technikáiról fogalmunk sincs; függőlegesen álló fák, amelyek többféle szénrétegen átmennek; dínók és emberek megkövült lábnyomai egymás mellett; mamutok, amelyekben még lágyszövetet is találtak; ókori használati tárgyak, amelyeken dínók és emberek vannak együtt ábrázolva; a legnagyobb sivatag és a legidősebb fa mindössze 4000évesre becsült kora stb.

Ha tehát a gravitációs törvények is csak annyira alátámasztottak, mint az evolúció, akkor tudományos alapon a gravitációt sem lehet elfogadni.

Darwinra is hivatkoztál, de amennyire én tudom, ő nem felfedezett, csupán részletekben menően kidolgozott egy már meglévő tant, amelyet előtte már mások is megfogalmaztak. Darwin műve talán azért lett annyira felkapott, mert mire kiadták, addigra ő már tudományos körökben ismert volt. Ezenkívül több olyan kérdésre talált magyarázatot az evolúcióval kapcsolatban, amelyekre más gondolkodók nem tudtak mit mondani.

Darwin műve nem az újsága miatt hozott áttörést, hanem mert lehetővé tette a Bibliától eltérően magyarázni a kezdeteket, ami előtte nem volt túl tudományos. Vele végre lehetett a tudomány mögé bújva tagadni Isten létezését. Korábban a tudomány együtt járt Isten ismeretével. A tudósok (az általad emlegetett Newton is) értelmes emberekként fel akarták fedezni azt a teremtett világot, amelyet Isten számunkra adott. A legtöbb tudóst éppen a hite vezette arra, hogy vizsgálja és kikutassa Isten csodálatos teremtését. Az igazi hit sosem akadályozta az igazi tudományt, hanem támogatta azt. Érdemes utánajárni, hogy közismert felfedezőink közül hány vallotta mélyen istenhívőnek magát.

A hitéleti igénytelenség tényleg nem jó dolog és egy vallási beidegződés valóban lehet hibás is akár. De én nem a vallásról beszélek, hanem a Jézus Krisztusba vetett élő hitről.

Attól élő a hit, hogy találkoztam vele, Aki átformált engem. Én hiszek Neki, amikor kijelenti, hogy a világ 6 nap alatt állt elő a semmiből az Ő szavára. Ez nem a tudományról szól, hanem világnézetről és hitről. Mint ahogyan az is a világnézetről szól, amikor azt állítod, hogy az egész ma létező mindenség egy kőből jött létre olyan folyamatok révén, melyek ma tudományosan működésképtelenek.

Sem a teremtés pillanatait, sem magát a fajok kialakulását nem látta senki sem az emberek közül. Tudományosan nem tudod bizonyítani, hogy az egyik vagy a másik igaz. Csak hinni tudod, hogy egyik vagy másik igaz. És ezzel a hiteddel fogod megközelíteni a tudományt, s ezzel a hiteddel fogod a bizonyítékokat mérlegre tenni. Elemi szinten tehát a hitünk alapján értékeljük a tudományt is. Nem csak az istenhívők, hanem az evolúció-hívők is.

Az egészbe mégis ott lép be az igazi tudomány, amikor elkezded (vagy mások elkezdik) megvizsgálni a világot és annak folyamatait: geológiáját, fizikáját, földrajzát, állattanát, sejtszintű mechanizmusait, és a vizsgálatok után mindenféle élettel kapcsolatos tudományos felismeréseket hozol (illetve hoznak a szakértők). Ezeket a tudományos felfedezéseket látva a mérleg egyik serpenyőjében jóval több erős érv van, mint a másikban. Ha a tudományt valóban az a motiváció hajtja, hogy rajta keresztül akarjuk megismerni a valóságot, akkor hagyni kellene, hogy elvezessen minket oda, ahova el akar.

Ehhez persze nagyfokú objektivitásra (vagy bátorságra) is szükség van, hiszen elképzelhető, hogy a tudományosan bizonyított valóság nem az lesz, amire számítani szeretnénk. De egy tudósnak tudni kell félretenni az előítéleteit, ami persze nem jelenti, hogy félre kell tennie a hitét is. Egyik tudós sem objektív a saját világnézete miatt, amit nem tud csak úgy félretenni. De talán nem is kell. Viszont tudni kell felülvizsgálni, és az elsöprő bizonyítékok fényében (ha vannak) újragondolni azt.

Egy hibás vallási berögződés a tudomány akadálya lehet, ugyanis ez az egy dolog is képes megakadályozni, hogy a valóságot lássuk meg. A hibás vallási berögződés jelen esetben maga az evolúció, ami nem csak akadálya az igazi tudománynak, hanem még veszélyes is.

És igen, a Bibliát valóban meg tudja egy öt éves gyerek is érteni: Isten megalkotta a világot hat nap alatt. Pofonegyszerű. De az ember, akinek nem kell Isten, ezt nem akarja elfogadni. Másrészről viszont, a hívő tudósok is ugyanannyit tanulnak, mint a nem hívők, így nem helytálló úgy beállítani, mintha az okos, tanult emberek mind az evolúcióban hinnének, a lusta hívők meg csak mantráznák magukban a hatnapos teremtést. A tudomány az tudomány: hogy valaki ért-e a szakterületéhez, az nem hitkérdés, hanem elkötelezettség kérdése. Léteztek és ma is léteznek hívő tudósok, nem is kevesen, akiknek tudományos munkássága kiemelkedő.

Harmadrészről: az evolúciót tudósok próbálják megmagyarázni, de az elmélet sok sebből vérzik. És, ha cinikusak akarunk lenni, akkor egy ötéves gyerek is láthatja, hogy a kutya mindig kutyát szül, és a kőből nem lesz hal, sem majom, sem ember. Még évmilliók múlva sem.
 
"Ateizmus: a hit, hogy semmi sem létezett
és semmi sem történt a semmivel
és a semmi azután minden ok nélkül 
csodálatos módon felrobbant,
megalkotva ezzel mindent 
és azután egy rakás minden
 minden ok nélkül
csodálatos módon újraszervezte magát
szaporodóképes részecskékké,
amik azután dínókká alakultak.
- Tökéletesen érthető."

Mózes első könyvében talán vannak jelképek, de azért az túlzás, hogy tele van vele. Ez egy szó szerinti leírás, amit szó szerint kell venni. Hogy ez egy jelképesen értelmezhető szöveg lenne, azt nem indokolja a szövegkörnyezet. Ha nem tudod elfogadni, amit ez a rész szó szerint mond -azt, hogy a Teremtő Isten 6 nap alatt teremtette meg a világot- az már egy másik probléma.

Azt írod, hogy Isten nem terem vizet. Én nem ezt olvasom.

Kezdetben teremté Isten
az eget és a földet.
A föld pedig kietlen
és puszta vala,
és setétség vala
a mélység színén,
és az Isten Lelke
lebeg vala a vizek felett. 
(1Mózes 1:1-2)

Itt én azt olvasom, hogy kezdetben Isten eget és földet teremtett. Az égbe mi tartozik bele? És a földbe? Vajon azért, mert nincs a szövegben a sztratoszféra, ionoszféra, litoszféra vagy oxigén és nitrogén szó, attól még azt kell gondolnunk, hogy azokat Isten nem teremtette meg, amikor az eget megteremtette? Vajon azok nem az éghez tartoznak? És ugyanígy nem tartozik a földhöz a víz is, amely felett Isten Lelke lebegett? Szándákosan kiforgatod az igét. Fontos, hogy akarjuk megérteni, ami oda van írva, máskülönben értelmetlen dolog a Bibliát idézni.

Az összefoglalásodra reagálva:

1. Az evolúció egyáltalán nem bizonyított, ezért nem is nevezhető tudományosnak. Az úgynevezett releváns bizonyítékok közül egy sem releváns: csupán olyan valami, amit magyaráznak valahogy, pedig lehetne máshogyan is magyarázni és egyik magyarázat nem következik belőle jobban, mint a másik. (Nem lehet, hogy az ősembernek gondolt személyek 100%-ban mai emberek voltak, és csak előrehaladott koruk miatt volt hajlott a hátuk? A barlangrajzok művészetét is igen nehéz egy fejletlen emberfélének tulajdonítani: az egyszerűbb és logikusabb magyarázat, hogy azt 100%-ig mai emberek készítették régen; olyanok, akik rendelkeztek művészi érzékkel, amellyel állatfélék nem rendelkezhettek.)

2. Hogy a Biblia első fejezetit nem tudod szó szerint értelmezni, az azt mutatja, hogy nem hiszed el Istenről, hogy Ő Isten. Azért tartod tarthatatlannak a szó szerinti értelmezést, mert amit az Ige állít, az ellentétes a te világnézeteddel, és azt gondolod, hogy ha a kettő konfliktusba kerül, akkor neked a Bibliát kell máshogyan magyarázni - vagy ha nem megy, akkor elvetni. Ez az egész ember-eredete kérdés tulajdonképpen arról szól, hogy ki a te istened.

Isten az, aki megszabja a valóságot. Mi emberek itt a földön, mind az Ő valóságában élünk: teremtmények vagyunk, akik egykor Neki fognak elszámolni azzal az élettel, amit Tőle kaptak. Ha azt gondolod, hogy a valóság egy olyan dolog, amely felől te dönthetsz, akkor ezzel azt mondod, hogy te a magad istene vagy.

Igen, tényleg vannak olyan részek, ahol a Biblia jelképeket használ, de ilyenkor szinte mindig egyértelmű, hogy jelképről van szó, és nem szó szerint kell értelmezni az adott leírást. Mózes első könyvében semmi sem indokolja a nem szó szerinti értelmezést.

Az, hogy sokaknak egyáltalán nem tetszik, amit ez a rész kinyilatkoztat, még nem indokolja, hogy a szöveg által megkívánt értelmezéstől eltérően magyarázzuk a teremtés könyvét.

Ha önkényesen magyarázod, az nem több, mint önkényes magyarázat. Ettől még Isten kinyilatkoztatta, amit kinyilatkoztatott. A hatnapos teremtésre egyébként nagyon sok más helyen is hivatkozik a Szentírás: az ó-, és újszövetség egyaránt. Még maga Jézus is hivatkozik rá. Ha szimbolikusan értelmezed, akkor az egész Biblia -Jézus szavaival egyetemben- hitelességét veszíti.

Más szavakkal: egyrészt azért nem tudsz hinni a hatnapos teremtésben, mert a tudományt a saját világnézeted evolúciós szűrőjén keresztül szemléled, amelyen fennakad egy másfajta megközelítés. Másrészt azért sem tudsz hinni a hatnapos teremtésben, mert nem hiszed, hogy a Biblia Isten szava.

A hitünk alapvetően nem tudományos kérdés, bár a tudomány adott esetben alátámaszthatja vagy cáfolhatja valakinek a hitét vagy meggyőződését. Ez esetben a tudományos bizonyítékok az evolúciót nem tudják alátámasztani.


keresztény          evolúcióSzívesen olvastátok